Verzekeringen Bureau Marchand

Uw onafhankelijke verzekeringsmakelaar

Vakantie woensdag 25/12/14 tot vrijdag 2/1/2015

Tijdens onze afwezigheid wordt u verder geholpen door een in verzekeringen gespecialiseerd bureau.


Schadegevallen, problemen bel steeds:

tel. 02/657.30.59

  

Bescherming van uw eigendom of uw huurwoning. 

Brand gebouw

 • brand en aanverwante gevaren, waterschade, elektriciteitsschade, storm- en hagelschade, ijs- & sneeuwdruk, glasbreuk, natuurrampen, botsen tegen het verzekerde gebouw, burgerlijke aansprakelijkheid gebouw,….

Brand inhoud 

 • inboedel, juwelen, waarden, …met of zonder dekking diefstal
 • verschillende schattingsmethodes zijn mogelijk
 • van toepassing van het plaatsenstelsel eigen aan iedere maatschappij tot expertise van het gebouw door inspecteur van de maatschappij

Brand huurder 

 • meestal is de huurder volgens het huurcontract verplicht een brandpolis af te sluiten om
  zijn huurderaansprakelijkheid in te dekken

 • de huurder heeft er ook alle baat bij om een polis inhoud te onderschrijven voor zijn inboedel.

Rechtsbijstand

 • verdediging van uw belangen bij schade
 • u bent niet tevreden over de voorgestelde schadevergoeding van uw brandverzekeraar en wenst een tegenexpertise
 • de oorzaak van de waterschade in uw woning ligt bij uw buurman maar deze weigert om over te gaan tot herstelling
 • een aparte verzekeraar specialist in rechtsbijstand zoals oa DAS of ARAG is onmisbaar om uw belangen te verdedigen van minnelijke schikking tot procedure voor de rechtbank, erelonen advocaat, etc..

Interessante uitbreidingsmogelijkheden van de AG Brandpolis

 • pack zwembad: uitgebreide en op het zwembad afgestemde waarborgen
 • pack verhuurder: vergoeding en rechtsbijstand wanneer uw huurders nalaten om hun huur te betalen of weigeren te verhuizen
 • pack tuin: op maat afgestemde waarborgen voor wie in zijn tuin investeerde
 • alle risico elektronicamateriaal  ruimere waarborgen wanneer u extra veiligheid wil voor dergelijke materiaal
 • pack bouw of verbouwing : omnium voor uw werf, ongevallenverzekering voor uw familie en onbezoldigde helpers, ….
 • pack huurder: speciale op de huurder afgestemde waarborgen
 • Afzonderlijke polis ABR of alle bouwplaats risico’s.
 • Interessante polis voor (hoofd)aannemers en bouwheren om discussies en juridische procedures te vermijden.


  Lees meer, ga naar website....