Pensioensparen voor de particulier

Vraagt u zich ook wel eens af

 • hoeveel zal mijn wettelijk pensioen bedragen?
 • zal ik mijn huidige levensstandaard kunnen behouden na mijn pensionering?
 • hoeveel zal de prijs van de levensnoodzakelijke goederen en diensten stijgen de komende jaren?
 • hoeveel zal de opname in een serviceflat en later in een rust- en verzorgingstehuis mij kosten?
 • wil ik er nu voor zorgen om later een (financiële) zorgeloze oude dag te mogen beleven?

De huidige gemiddelde kostprijs van opname  een rust- en verzorgingstehuis wordt geschat op 1500 euro per maand.

Maatregelen welke u tijdens uw beroepsloopbaan kan nemen.

 • sommige loontrekkende hebben het geluk dat ze via hun werkgever al een extra pensioenplan (groepspolis) lopen hebben
 • afsluiten van een individuele pensioenspaarplan is zeker geen overbodige luxe

Loont een individuele bijkomende pensioensopbouw de moeite?

 • samen met het fiscaal voordeel via de jaarlijkse personenbelasting levert dit plan een mooi rendement op
 • zelfs na de recente ingreep van de vorige regering (2012-2013) blijft het fiscaal voordeel grotendeels behouden

de regering legde het maximum fiscaal dat mag gespaard worden voor de periode van 2015-2019 vast op 940 euro

Gewoon Pensioensparen 

Dit levert een besparing op in de jaarlijkse personenbelasting van 30% of 282 euro.
Maximum te spenderen bedrag dat fiscaal aftrekbaar is, bedraagt 940 euro*

Voor wie?

Voor iedere belastingplichtige (man, vrouw, jong, oud) max. leeftijd 64 jaar

Lange Termijnsparen (maximum te spenderen bedrag voor 2014 = 2260 euro*)

Het persoonlijk te spenderen bedrag wordt berekend op het netto belastbaar inkomen.
Dit kan een besparing opleveren in de jaarlijkse personenbelasting van 30% of 678 euro.

Voor wie?

Voor iedere belastingplichtige met een beroepsinkomen.
Kan enkel fiscaal ingebracht worden indien er geen kapitaals- of interestaflossingen zijn voor een hypothecair krediet (woonbonus)  in deze rubriek van belastingvermindering.

Cumulatie van beide formules is perfect mogelijk.

Meer info bij FOD Financiën

Lees meer, ga naar website….

    Vivium

Pensioenspaarverzekeringen

De spaarverzekering via uw verzekeringsmakelaar zijn van het type tak21 en vallen onder de noemer van de levensverzekeringscontracten. Kapitaal en rendement zijn veilig.

Voordeel:

 • kapitaalsgarantie op ieder ogenblik (uw gespaarde sommen zijn veilig!)
 • gewaarborgde rentevoet (jaarlijks wordt de rente aan uw spaarplan toegevoegd)
 • naargelang de marktsituatie en de werking van de maatschappij kan hier bovenop een bonus of winstdeelname toegekend worden

Pensioenfondsen

Geen gewaarborgde rentevoet, soms maar beperkte waarborg op het gestorte kapitaal. De gestorte sommen worden belegd in beursgebonden fondsen.   Het resultaat van dergelijk fonds zal zichtbaar zijn op het ogenblik dat het plan ten einde loopt.  Bij uw pensionering of op einddatum van uw plan. Afhankelijk van de beurssituatie zal u op dat ogenblik weten of uw plan winst oplevert of in het slechtste geval dat u moet inleveren van het gespaarde kapitaal.

Gedurende uw loopbaan kan dergelijk plan hoge toppen scheren maar ook diepe dalen kennen.
Enkel aan de eindmeet zal u kunnen beoordelen of dergelijk beursgebonden fonds de beste oplossing was als het op pensioensparen aankomt.

Het laatste regeerakkoord bevriest de maximum bedragen gedurende 5 jaar. 
Bovendien verlaagt dit ook de taxatie van 10% naar 8% wat pensioenspaarders ten goede komt.

Meer en meer worden formules tak 23 gepromoot wegens het hoger rendement. Er kan een gedeelte van de spaarsommen in het veilige tak 21 gestort worden een ander deel in het risicovolle tak 23.

We stellen vast dat er steeds meer pensioenspaarplannen aangeboden worden welke volledig tot het type van tak 23 behoren. Vergelijkbaar met de pensioenspaarfondsen welke de banken meestal aanbieden. Beursgebonden formules waarin noch kapitaal, noch rendement verworven zijn. Aanbevolen voor wie meer risico wens met het oog op een mogelijk hoger rendement. Uiteraard moet er bereidheid zijn beursverliezen te incasseren.

Openingsuren Bureau Marchand

Brusselsesteenweg 546c 3090  Overijse

Van maandag tot vrijdag zijn wij aanwezig op kantoor van:

9u30 tot 12u   &  13u30 tot 17u30

Woens- en vrijdag namiddag na afspraak.

Zowel binnen- als buiten de kantooruren is een afspraak mogelijk hetzij bij u thuis of bij ons op kantoor.

Contact:

Tel. 02/657 30 59

Fax 02/657 32 24

Info@verzekeringen-marchand.be

Bureauvpmarchand@hotmail.com

Bureau Marchand
Brusselsesteenweg 546

3090 Overijse

Schadegevallen, problemen bel steeds:
tel. 02/657.30.59