VAPZ

VAPZ –  Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandige

Voor wie?

 • zelfstandige in hoofdberoep
 • zelfstandige in bijberoep (min. grensinkomen van toepassing)
 • meewerkende echtgeno(o)t(e) met het maxi-statuut

! sociale bijdragen dienen tegen 31/12/…. betaald, anders geen fiscale aftrekbaarheid

Hoe werk het?

 • u spaart nu via een extra-pensioenplan voor later
 • VAPZ pensioensparen brengt veel meer op dan gewoon sparen
 • u betaalt  jaarlijks minder belastingen én bespaart eveneens op de sociale lasten
 • de premies zijn volledig aftrekbaar van de hoogste inkomensschijf
 • de gespaarde sommen leveren ong. 50% belastingvoordeel op
 • deze aftrekpost zorgt dan op zijn beurt voor lagere sociale bijdragen
 • de driemaandelijkse sociale bijdragen worden berekend op het inkomen van 3 jaar geleden
 • hiervan werd de VAPZ premie als beroepskost afgetrokken en gaan de sociale bijdragen dus ook naar omlaag.
 • recuperatie tot 70% van de gespaarde premie via belastingaftrek en vermindering op sociale bijdragen

Hoeveel? 

 • Het maximum te spenderen bedrag aan VAPZ sparen werd vastgelegd op 8,17% van het netto beroepsinkomen van 3 jaar geleden rekening houdende met een maximum plafond
 • Maximum plafond voor 2015 van 3.027,09 euro zonder sociaal luik.
 • Maximum plafond voor 2015 van 3.482,82 euro met sociaal luik.
 • Voor starters is er een speciale regeling waarbij zij een forfaitair bedrag kunnen bijdragen.
 • Belasting op einddatum ofwel bij het bereiken van de pensioenleeftijd

Meer info en taxatie op einddatum

 

Lees meer, ga naar website:

    Vivium

Openingsuren Bureau Marchand

Brusselsesteenweg 546c 3090  Overijse

Van maandag tot vrijdag zijn wij aanwezig op kantoor van:

9u30 tot 12u   &  13u30 tot 17u30

Woens- en vrijdag namiddag na afspraak.

Zowel binnen- als buiten de kantooruren is een afspraak mogelijk hetzij bij u thuis of bij ons op kantoor.

Contact:

Tel. 02/657 30 59

Fax 02/657 32 24

Info@verzekeringen-marchand.be

Bureauvpmarchand@hotmail.com

Bureau Marchand
Brusselsesteenweg 546

3090 Overijse

Schadegevallen, problemen bel steeds:
tel. 02/657.30.59