De spaarverzekering Tak 21

De spaarverzekering Tak 21 valt onder de noemer van levensverzekering

Tak 21 is een 100% veilige spaarformule welke men in hoofdzakelijk 2 categorieën kan opdelen

 • kapitaalsgarantie + gewaarborgde rentevoet van toepassing op datum onderschrijven spaarplan + eventuele winstdeelname of bonus
 • kapitaalsgarantie + gewaarborgde rentevoet 0%* + het volledig rendement wordt in winstdeelname of bonus uitgekeerd

* formules met 0,5% zijn er ondertussen eveneens beschikbaar

Onderliggend principe

 • hoe minder vast rendement de maatschappij dient te waarborgen hoe rendabeler ze het kapitaal kan beheren en des te hoger de winstdeelname kan zijn
 • het gespaarde kapitaal + de gewaarborgde rentevoet = steeds verworven

Voor wie?

 • alternatief voor spaarboekje en termijnrekening via éénmalige stortingen
 • eveneens formules waarbij via regelmatige kleine bijdragen een kapitaal bijeen gespaard wordt
 • speciale kinderspaarplannen

Gewaarborgde rentevoet

 • bij het onderschrijven van het spaarplan wordt de op dat ogenblik van kracht zijnde rentevoet vastgelegd in het contract
 • deze rentevoet is gewaarborgd gedurende max. 10 jaar (afhankelijk van formule en van maatschappij kan dit schommelen tussen 8 à 10j ) op de gestorte kapitalen
 • de maatschappij kan de gewaarborgde rentevoet aanpassen in de loop van het contract, deze nieuwe rentevoet is van toepassing op de toekomstige stortingen

Voordeel

 • voorbeeld afsluiten van een spaarplan aan 2% gewaarborgde rentevoet = zekerheid dat deze rentevoet van toepassing blijft op de gespaarde kapitalen
 • in slechtere tijden zoals in deze crisisperiode is dit toch een zekerheid
 • in betere tijden zal dit plan meegenieten door de toekenning van een hogere winstdeelname of bonus

Winstdeelname

 • de winstdeelname wordt elk jaar opnieuw berekend en is afhankelijk van de beleggingsprestaties en de algemene resultaten van de verzekeraar
 • de resultaten uit het verleden vormen dus geen enkele garantie naar de toekomst toe

Waardig alternatief voor spaarboekje of termijnrekening

 • spaargelden die voor langere tijd, 5j en meer, onaangeroerd op een spaarboekje staan verdienen toch wel het rendement  en de fiscale voordelen van een tak 21.

Fiscale voordelen tak 21

 • naar aanleiding van de laatste begrotingsmaatregelen werd eveneens de roerende voorheffing op deze veilige formules verhoogd van 25% naar 27%
 • deze roerende voorheffing is enkel van toepassing voor opnames voor het verstrijken van het 8ste jaar
 • met andere woorden op spaarplannen met een onbeperkte looptijd of met een looptijd van ten minste 8 jaar is GEEN roerende voorheffing van 27% verschuldigd indien opname gebeurt na het 8ste jaar! 
 • door toevoeging van een dekking overlijden van ten minste 130% kan de roerende voorheffing voor opnames voor 8 jaar eveneens vermeden worden
 • toch wel mooi meegenomen = winstdeelname of bonus is vrij van roerende voorheffing

 Staatsgarantie tot 100.000 euro

 • sinds de afgelopen bankencrisis werd er een beschermingsfonds in leven geroepen welke enige zekerheid moet bieden aan de spaarders wat betreft de spaar- en zichtrekening
 • levensverzekeringsverzekeraars kunnen zich eveneens aansluiten bij een gelijkaardig beschermingsfonds.  Indien dit het geval is genieten de tak21 plannen ook een staatsgarantie van 100.000 euro per verzekerde  en per maatschappij

Andere kosten van toepassing

 • verzekeringsbelasting die door de laatste begrotingsmaatregel  opgetrokken werd van 1,1% naar 2%

Instapkosten

 • we infomeren u hierover graag op basis van een concrete formule of offerte
 • de instapkosten op de infofiches zijn louter informatief en de maximum toepasbare
 • via ons kantoor bieden wij sterk verlaagde instapkosten aan

 Lees meer, ga naar website….

       

 

 

Openingsuren Bureau Marchand

Brusselsesteenweg 546c 3090  Overijse

Van maandag tot vrijdag zijn wij aanwezig op kantoor van:

9u30 tot 12u   &  13u30 tot 17u30

Woens- en vrijdag namiddag na afspraak.

Zowel binnen- als buiten de kantooruren is een afspraak mogelijk hetzij bij u thuis of bij ons op kantoor.

Contact:

Tel. 02/657 30 59

Fax 02/657 32 24

Info@verzekeringen-marchand.be

Bureauvpmarchand@hotmail.com

Bureau Marchand
Brusselsesteenweg 546

3090 Overijse

Schadegevallen, problemen bel steeds:
tel. 02/657.30.59