Brand bedrijfsgebouwen en bedrijfsverlies

Handelszaken, kantoren, andere bedrijven 

 • éénmanszaken
 • KMO
 • middelgrote bedrijven
 • ea…

Speciale pakketten voor zelfstandigen op maat met extra voordelen

 • trouwe klanten kunnen tot 10 à 12,5% van het premiebedrag betaald in het voorgaande jaar terugverdienen (in geval van gunstige schadestatistiek)
 • soepel afbetalingsplan zonder bijkomende kosten
 • specifiek aan het beroep gerelateerde formules
 • extra bescherming mogelijk zoals oa waarborg diefstal voor het transporteren van de opbrengsten naar bank of naar u thuis

Speciaal op het beroep afgestemde waarborgen voor oa :

kantoorgebouw – restaurant  – kaperszaak – garagehouder – tandarts – kinesitherapeut – landbouwer – bakker- en banketbakker – apotheek –  …..

Combinatie van gedeelte handelszaak met privégedeelte vormt geen probleem.

Bescherming van uw beroepseigendom

 • een degelijke polis BRAND gebouw en inhoud is onmisbaar en kan u veel kopzorgen besparen

Verzekeringsattest

 • afhankelijk van de uitgeoefende activiteit kan er een verzekeringsattest geëist worden door de overheid (wet objectieve aansprakelijkheid voor bepaalde handelszaken)
 • dient afgeleverd te worden aan de betrokken instanties voor opening van handelszaak

Schatting gebouw

 • kan gebeuren door ervaren en gemachtigde experten/inspecteurs van de betreffende maatschappij
 • bij een eventueel schadegeval zal u voor geen onaangename verrassingen komen te staan

Brand gebouw: brand en aanverwanten gevaren, waterschade, storm- en hagelschade, ijs- en sneeuwdruk, glasbreuk, natuurrampen, botsen tegen verzekerd gebouw,  burgerlijke aansprakelijkheid gebouw, schade door minerale oliën, schade door arbeidsconflicten, vandalisme ….

Brand inhoud: met of zonder dekking diefstal van materiaal, koopwaar, inrichting enz.

Brand huurder

 • meestal is de huurder volgens de handelshuurovereenkomst verplicht een brandpolis af te sluiten om zijn huurdersaansprakelijkheid in te dekken
 • zelfs zonder deze contractuele verplichting is een brandpolis als huurder onmisbaar aangezien de huurder de wettelijke verplichting heeft de schade te vergoeden welke door zijn fout aan derden of zijn goederen aangericht wordt
 • de huurder uitbater heeft er alle baat bij om een polis inhoud te onderschrijven voor zijn handelsgoederen, materiaal, koopwaar enz.

Objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing

 • sinds 1992 is  men wetelijk verplicht een polis opjectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing af te sluiten voor plaatsen voor het publiek toegankelijk (afhankelijk van de aard en oppervlakte van de handelszaak)
 • wanneer er dergelijke verplichting rust op de handelszaak zal men voor opening de nodige attesten dienen af te leveren aan de lokale gemeentedienst
 • uw brandverzekeraar en wij helpen u hierbij.

Naargelang de maatschappij kunnen er oa de volgende optie’s bijgenomen worden:

Bedrijfsverlies na schadegeval

De bedoeling van deze polis is het bedrijfsresultaat te verzekeren. Deze verzekering komt tussen als de bedrijfsactiviteit stilvalt ten gevolge van materiële schade die verzekerd is in de brandverzekering. Als een fabrieksgebouw onbruikbaar is door een brand of als er machinebreuk is, is het onmogelijk om bepaalde productie- en leveringstermijnen na te komen. In deze situatie is het voor het bedrijf moeilijk om zijn financiële verplichtingen na te komen, vaste kosten zoals bezoldigingen en het afbetalen van leningen lopen immers verder. Een bedrijsschadeverzekering dekt winstverlies en vaste kosten, eventueel ook bijkomende en variabele kosten. In het contract wordt een bepaalde vergoedingsperiode vastgelegd waarin het bedrijf de tijd heeft om de schade te herstellen en zich terug in dezelfde situatie te bevinden als voor het schadegeval.

Onrechtstreekse verliezen
(vb:10%) : extra uitkering van 10% op het schadebedrag

Ontdooing van koopwaar

Dekt de schade aan de verzekerde inhoud van diepvriezer of koelkasten bij temperatuurswijzigng of –storing in het koelsysteem,

Machinebreuk

Om uw onderneming te vrijwaren tegen de financiële gevolgen door schade aan de machines is het van belang een aparte verzekering machinebreuk af te sluiten.

Voorbeelden van risico’s voor uw machines zijn:

 • een inwendige oorzaak (bv. verhitting, slijtage, virus)
 • een uitwendige oorzaak (bv. laten vallen, indringing van een vreemd voorwerp, maar
  ook overstroom en kortsluiting

Alle risico polis Computer/Elektronica materiaal

 • materiële schade aan allerlei elektrische en elektronische toestellen (bureaumaterieel, labomaterieel, medisch materieel…) gedekt
 • bureaumaterieel wordt doorgaans onderverdeeld in bureautica-materieel (faxen, copiers, …) enerzijds en vast- en draagbaar informaticamaterieel anderzijds
 • waarborgen die ruimer zijn dan deze van de klassieke brand- en diefstalpolis zodat hetgeen hier wordt verzekerd, uit het verzekerd kapitaal van de brandpolis kan worden gelich
 • in optie kunnen tevens de kosten voor wedersamenstelling van data en andere bijkomende kosten zoals huur van vervangingsmaterieel, supplementaire personeelskosten, enz… bij verzekerd worden

Cash Verzekering

 • extra veiligheid voor uw cash geld

Tussenkomst bij diefstal in de zaak, op weg naar huis of naar uw bank, eveneens dekking voor valse biljetten, hogere uitkering van waarden,…

Rechtsbijstand

 • verdediging van uw belangen bij schade

U bent niet tevreden over de voorgestelde schadevergoeding van uw brandverzekeraar, u wenst een tegenexpertise, de oorzaak van de waterschade in uw handelszaak ligt bij uw buurman maar deze weigert om over te gaan tot herstelling. Een aparte verzekeraar specialist in rechtsbijstand zoals oa DAS of ARAG is onmisbaar om uw belangen te verdedigen van minnelijke schikking tot procedure voor de rechtbank, erelonen advocaat, etc..

Tip: neem deze fiscaal aftrekbare formules zeker in overweging, bij schade kunnen zij u veel kopzorgen besparen!

Lees meer, ga naar website….

     Vivium

Openingsuren Bureau Marchand

Brusselsesteenweg 546c 3090  Overijse

Van maandag tot vrijdag zijn wij aanwezig op kantoor van:

9u30 tot 12u   &  13u30 tot 17u30

Woens- en vrijdag namiddag na afspraak.

Zowel binnen- als buiten de kantooruren is een afspraak mogelijk hetzij bij u thuis of bij ons op kantoor.

Contact:

Tel. 02/657 30 59

Fax 02/657 32 24

Info@verzekeringen-marchand.be

Bureauvpmarchand@hotmail.com

Bureau Marchand
Brusselsesteenweg 546

3090 Overijse

Schadegevallen, problemen bel steeds:
tel. 02/657.30.59