Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating Onderneming

Eén moment van onoplettendheid, een beschadigd product of een fout van u of uw medewerkers kan ernstige gevolgen hebben en zelfs uw toekomst in gevaar brengen.

BA uitbating

 • vergoedt de buiten-contractuele aansprakelijkheid
 • voor schade aan derden toegebracht door de zelfstandige
 • in het kader van de uitoefening van zijn beroepsactiviteit

BA na levering

 • dekt de schade na de levering van de producten of de uitvoering van de werken, geleden door derden, doch ontstaan door vergissingen of gebreken gepleegd tijdens de conceptie, fabricatie, voorbereiding, uitvoering, conditionering en voorstelling van producten of gedurende het plaatsen van installaties of na uitvoering van de werken
 • het spreekt voor zich dat de schade aan derden, als gevolg van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, gedekt is,
 • maar niet de schade aan de geleverde zaak zelf of aan de werken zelf
 • dit laatste verlies blijft ten laste van de onderneming.

B.A. beroepsaansprakelijkheid:

 • uw onderneming is aansprakelijk voor de schade die ontstaat in het kader van haar activiteiten
 • een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar verzekert uw professionele aansprakelijkheid zoals een BA familiale uw aansprakelijkheid in uw privé leven verzekert
 • de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gaat nog een stukje verder en verleent waarborg in geval van onopzettelijke schade veroorzaakt door een contractuele en/of beroepsfout.

Wie heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Deze verzekering is voornamelijk bedoeld voor intellectuele beroepen.  Denk hierbij aan kinesisten, artsen, vroedvrouwen, architecten, notarissen, accountants, immobiliënagenten, reisagentschappen, consultancies, advocaten, it-bedrijven en verzekeringsmakelaars.

B.A. Management /D&O

 • een verzekering die uw aansprakelijkheid als bestuurder of zaakvoerder dekt
 • beschermt uw privévermogen bij financiële klachten die tegen u worden gericht en een aanzienlijke tussenkomst voorziet in de verdedigingskosten

B.A. objectieve brand en ontploffing

 • deze verzekering is verplicht voor bepaalde voor het publiek toegankelijke ruimtes
 • zoals restaurants, hotels, bioscopen, sportzalen …
 • zij beschermt u wanneer u zonder bewijs van fout toch aansprakelijk wordt gesteld voor een brand of ontploffing

Rechtsbijstand Uitbating

 • bij voorkeur te onderschrijven afzonderlijk van uw BA polis om belangenconflicten te vermijden
 • de rechtsbijstand helpt u om u strafrechtelijk te verdedigen en verhaal uit te oefenen tegen derden. Bovendien voorziet ze een vergoeding als de aansprakelijke derde onvermogend is
 • DAS biedt totaalpakket waarin zowel uw particulieren waarborgen rechtsbijstand als deze van uw beroepsactiviteiten in opgenomen kunnen worden.

Lees meer, ga naar website….

      

Openingsuren Bureau Marchand

Brusselsesteenweg 546c 3090  Overijse

Van maandag tot vrijdag zijn wij aanwezig op kantoor van:

9u30 tot 12u   &  13u30 tot 17u30

Woens- en vrijdag namiddag na afspraak.

Zowel binnen- als buiten de kantooruren is een afspraak mogelijk hetzij bij u thuis of bij ons op kantoor.

Contact:

Tel. 02/657 30 59

Fax 02/657 32 24

Info@verzekeringen-marchand.be

Bureauvpmarchand@hotmail.com

Bureau Marchand
Brusselsesteenweg 546

3090 Overijse

Schadegevallen, problemen bel steeds:
tel. 02/657.30.59